Vårt hållbarhetsarbete

Vi är genom ALD Automotive miljöcertifierade enligt det globala miljöledningssystemet ISO 14001 och ställer höga krav på kvalitet och hållbara lösningar i vår verksamhet. Vi arbetar för att ligga i täten med hållbarhetsarbetet och för att ha minsta möjliga inverkan på miljön.

Vår verksamhet drivs i en anläggning som är byggd enligt GreenBuildings riktlinjer, vilket innebär att när vår fastighet byggdes 2012 drev vi fram en energiförbrukning för fastighetens drift som blev 25% lägre än nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler, BBR.

Vi har också samlat både bilförsäljning, test, rekonditionering, service/reparationer och lackering i samma kvarter. Genom att göra det har vi kunnat minska biltransporterna, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan och samtidigt effektiviserar vi vår hantering av bilar ytterligare.

Som en förlängning av vårt eget hållbarhetsarbete ställer vi krav på att våra leverantörer ska ha ett aktivt miljöarbete och det gäller leverantörer till alla delar av vår verksamhet; bilar, service, verkstäder, transporter, rekonditionering och även för leverantörer av el, papper. Och samma krav gäller för kaffe och frukt.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Hittar du inte det du söker?
Vi hjälper dig hitta rätt bil!

Hjälp mig hitta en bil